Hem

Öppet hus

Öppet når 250.000 hushåll kopplade till Riksbyggen. Upplagan är TS-kontrollerad.o%cc%88h-3_20160923

Du når samtidigt 17.000 beslutsfattare i bostadsrättsföreningarna.

dociconUtgivningsplan/annonsprislista
För annonsbokning ring 08-10 95 85.

Upplaga: 250 000
Antal nr per år: 4
Målgrupp: Riksbyggens hushåll, bostadsrättsinnehavare och bosparare runt om i landet.

homesite iconiconfacebook---------------------------------------------------------------

Elektrikern

Elektrikern når installerande elektriker över hela landet .
TS-upplagan är 26.900 ex.Elektrikern 4 2014 578x83710grad
 
Huvudmålgrupper: Elteknikbranschen, installation, elektricitet, IT-, Hiss-o rulltrappor, Radio/TV-, Larm, Energi, Elinstallatörer, Installationselektriker, Elgrossister, Elkonsulter, Eldistributörer, Linjemontörer, Kraftverkare, Hiss/Rulltrappsmontörer,
Larmtekniker, Vitvarotekniker och Radio/TV-tekniker.

Elprogrammets gymnasieelever och lärare läser också våra tidningar. 

Sammanlagt har de ett avgörande inflytande över val av de material, verktyg, instrument, apparater och skyddsutrustningar som de köper, installerar och arbetar med.

dociconUtgivningsplan/annonsprislista
För annonsbokning ring 08-10 95 85.

Upplaga: 26.900
Antal nr per år: 10
Målgrupp:  Elteknikbranschen.

homesite iconiconfacebook---------------------------------------------------------------

Målarnas Facktidning

Målarnas Facktidning har en TS-upplaga på 18.700 exemplar. Tidningen når yrkesmålare i hela landet.

Målarnas Facktidning är den ledande tidningen för Sveriges målareMålarnas-Facktidning-nr-3-2014stor10grad och företagare. Tidningen skriver om människor, deras drivkrafter, strategier, val, villkor och vardag.

Berättelser som andra medlemmar kan dra nytta av och aspirerande nyföretagare få inspiration ifrån.

dociconUtgivningsplan/annonsprislista
För annonsbokning ring 08-10 95 85.

Upplaga: 18.700
Antal nr per år: 10
Målgrupp: Målare och företagare i branschen.

homesite iconiconfacebook---------------------------------------------------------------

Aktuellt i politiken

Aktuellt i Politiken har en TS-upplaga på 7.900 exemplar.

De tyngsta politiska beslutsfattarna på alla nivåer läser Aktuellt i Politiken. De flesta kommuner och landsting samt regeringen leds av AiP:s läsare.2014 nr6 10grad

För att skapa opinion, förändra attityder eller sälja tjänster och produkter lönar det sig att annonsera i Aktuellt i Politiken.

För annonsbokning ring 08-10 95 85 eller klicka på "kontakta oss" på menyraden.

dociconUtgivningsplan/annonsprislista
För annonsbokning ring 08-10 95 85.

Upplaga: 7.900
Antal nr per år: 49
Målgrupp: De tyngsta politiska beslutsfattarna på alla nivåer.

homesite iconhomesite iconiconfacebook-------------------------------------------------------

Stockholms tidningen

Stockholms tidningen har en TS-upplaga på 2.000 exemplar

Stockholms tidningen som ges ut av socialdemokraterna utkommer varje måndag året runt och innehåller en blandning av kultur, nyheter, reportage och information från regionen.2014nr110grad

Stockholms tidningen utges i Stockholms Stad och Län.

Läsarna är intresserade av vad som händer inom kommunerna och vad som beslutas. Väldigt många har politiska förtroendeuppdrag  

Om du vill nå Storstockholms politiska beslutsfattare, statliga verk och olika företag för att skapa opinion, förändra attityder eller erbjuda dina produkter/tjänster bör Du annonsera i Stockholms Tidningen.

dociconUtgivningsplan/annonsprislista
För annonsbokning ring 08-10 95 85.

Upplaga: 2.000
Antal nr per år: 49
Målgrupp: Storstockholms politiska beslutsfattare, statliga verk och olika företag.

homesite iconiconfacebook-------------------------------------------------------

Ny Tid Göteborgsområdet

Ny Tid Göteborgsområdet har en TS-upplaga på 1.800 exemplar.

De tyngsta politiska beslutsfattarna på alla nivåer läser Ny Tid 2014nr210gradGöteborgsområdet.

För att skapa opinion, förändra attityder eller sälja tjänster och produkter lönar det sig att annonsera i Ny Tid Göteborgsområdet.

dociconUtgivningsplan/annonsprislista
För annonsbokning ring 08-10 95 85.

Upplaga: 1.800
Antal nr per år: 49
Målgrupp: De tyngsta politiska beslutsfattarna på alla nivåer.

homesite iconiconfacebook-------------------------------------------------------

Välkommen till Media Promotion AB