Hem

Elektrikern

Elektrikern når installerande elektriker över hela landet .
TS-upplagan är 26.900 exemplar.Elektrikern 4 2014 578x83710grad
 
Huvudmålgrupper: Elteknikbranschen, installation, elektricitet, IT-, Hiss-o rulltrappor, Radio/TV-, Larm, Energi, Elinstallatörer, Installationselektriker, Elgrossister, Elkonsulter, Eldistributörer, Linjemontörer, Kraftverkare, Hiss/Rulltrappsmontörer,
Larmtekniker, Vitvarotekniker och Radio/TV-tekniker.

Elprogrammets gymnasieelever och lärare läser också våra tidningar. 

Sammanlagt har de ett avgörande inflytande över val av de material, verktyg, instrument, apparater och skyddsutrustningar som de köper, installerar och arbetar med.

dociconUtgivningsplan/annonsprislista
För annonsbokning ring 08-10 95 85.

Upplaga: 26.900
Antal nr per år: 10
Målgrupp:  Elteknikbranschen.

homesite iconiconfacebook------------------------------

Målarnas Facktidning

Målarnas Facktidning har en TS-upplaga på 18.100 exemplar. Tidningen når yrkesmålare i hela landet.

Målarnas Facktidning är den ledande tidningen för Sveriges målareMålarnas-Facktidning-nr-3-2014stor10grad och företagare. Tidningen skriver om människor, deras drivkrafter, strategier, val, villkor och vardag.

Berättelser som andra medlemmar kan dra nytta av och aspirerande nyföretagare få inspiration ifrån.

dociconUtgivningsplan/annonsprislista
För annonsbokning ring 08-10 95 85.

Upplaga: 18.100
Antal nr per år: 9
Målgrupp: Målare och företagare i branschen.

homesite iconiconfacebook---------------------------------

Aktuellt i politiken

Aktuellt i Politiken har en upplaga på 9.300 exemplar.

De tyngsta politiska beslutsfattarna på alla nivåer läser Aktuellt i Politiken. De flesta kommuner och landsting samt regeringen leds av AiP:s läsare.2014 nr6 10grad

För att skapa opinion, förändra attityder eller sälja tjänster och produkter lönar det sig att annonsera i Aktuellt i Politiken.

För annonsbokning ring 08-10 95 85 eller klicka på "kontakta oss" på menyraden.

dociconUtgivningsplan
dociconAnnonsprislista
För annonsbokning ring 08-10 95 85.

Upplaga: 9.300
Antal nr per år: 49
Målgrupp: De tyngsta politiska beslutsfattarna på alla nivåer.

homesite iconhomesite iconiconfacebook--------------------------

Välkommen till Media Promotion Rosengren AB. Ett annonsförsäljningsbolag inom tryckt och digitalt media.